White papers

Deze pagina biedt een aantal white papers over onderwerpen die relevant zijn op het snijvlak van informatie en business.

De dam in het data lake
Data lakes bieden veel meer flexibiliteit in het analyseren van gegevens dan de traditionele datawarehouses, doordat gegevens onbewerkt in het lake stromen. Dat kan ook tot keuze-stress leiden. Een zorgvuldige overweging vooraf bij keuze tussen house of lake is zinvol.