Management van veranderingen

Veranderingen volgen zich steeds sneller op, zowel binnen als buiten organisaties. De traditionele veranderingsmethoden verankerd in het waterval-denken bieden bij lange na niet de flexibiliteit die nodig is om hierop in te spelen. Dat wordt weerspiegeld in onze diensten gericht op het gecontroleerd doorvoeren  van veranderingen.
Daarnaast zijn wij dat een veranderaar veel meer een faciliterende rol heeft, dan een traditioneel aansturende. Het moment van de cultuurverandering kan niet op de kalender geprikt worden. Veranderingen in de werkwijze ontstaan doordat medewerkers meegenomen worden in een nieuwe manier van denken en werken.

Op basis daarvan bieden wij de volgende diensten op gebied van management van veranderingen: