Plan-K

De IT- en consultancy-branches professionaliseren steeds verder. Ze worden daartoe gedwongen door klanten die steeds meer eisen stellen. De markt biedt steeds meer krachtige kant en klare oplossingen en organisaties verwachten dat die ingezet worden op een manier die aansluit bij hun business tegen zo laag mogelijke kosten.

Om die betere aansluiting af te dwingen is het van belang daar vanaf het begin van projecten op te sturen. Plan-K geeft hieraan invulling door werkwijze (proces) en de ondersteunende middelen met elkaar in lijn te brengen. Hierbij kan zowel sprake zijn van IT-georiënteerde projecten, als van organisatiewijzigingen (waaronder business process outsourcing).